Uregelrett presens

De aller fleste verb er regelrette i presens, dvs. at de får endelsen -(e)r. Her er noen unntak.