Idiomer

Idiomer er uttrykk som har en "spesiell" betydning i den forstand at man ikke kan forstå meningen av uttrykket ut fra enkeltordene.

Annonser