Verb som er laget av substantiv

Mange verb er dannet med utgangspunkt i et substantiv med tillegg av suffikset -e.