Gå til innhold

StikkordVerb

Verb + infinitiv

Når vi har infinitiv etter et annet verb, står infinitiven noen ganger med «å», noen ganger uten «å» og noen ganger med «og».

Reklamer

Brekke og bryte

Ordene brekke og bryte er nesten synonyme. Begge har grunnbetydningen «kollapse, gå i to» og kan oversettes med «to break». Forskjellen er at brekke er vanligst i den primære betydningen, mens bryte har mange tilleggsbetydninger.