Bøying av svake (regelrette) verb i preteritum

Det fins fire hovedmønstre i bøyingen av svake verb. Her kan du lese om det og øve på det.