Tjenester

Vi utfører:

• Korrektur og språkvask
• Skriving av tekster
• Oversettelser
• Leksehjelp (norsk, alle fremmedspråk, samfunnsfag)
• Svar på språklige spørsmål

Ta kontakt for nærmere info.