Språklige bilder

Et språkbilde er et verbalt virkemiddel der ord og uttrykk brukes i overført (figurativ) istedenfor bokstavelig betydning. Her er en oversikt over de viktigste typene.