Fremhevet

Hvilket nivå er du på i norsk?

Lurer du på hvor flink du er i norsk? Ønsker du å kartlegge dine styrker og svakheter? Toppnorsk har utviklet en diagnostisk norskprøve som tester dine ferdigheter på 10 områder. 

Annonser