«I» eller «på» ved perioder

Når det handler om perioder, bruker vi på norsk preposisjonen «i» (ikke «for»). Men når det er en «negativ» periode, det vil si at noe ikke har skjedd i den perioden, bruker vi «på».