Plassering av adverbialer

Det finnes (i hovedsak) tre mulige plasseringer av adverbialer på norsk:

• I forfeltet (først i setningen)
I dag skal vi spille fotball.

• I midtfeltet (rett etter det finitte verbet, dvs. på plass 3)
Han har aldri drukket alkohol.

• I sluttfeltet (på slutten av setningen)
Vi har et epletre i hagen.

Det varierer litt i hvilken av disse posisjonene adverbialer skal stå. Mange adverbialer kan stå i alle tre posisjonene, mens andre bare kan stå i én eller to posisjoner. Den vanligste posisjonen til adverbialer er i sluttfeltet. Ofte har vi en foretrukken posisjon, mens en eller to andre posisjoner er mulige. Det er også ofte slik at adverbialet i utgangspunktet passer best i midt- eller sluttfeltet, men kan flyttes frem i forfeltet hvis man vil fokusere på det.

Setningsadverbial

De fleste setningsadverbialene er modaladverb. De modifiserer hele setningen, og sier noe om talerens holdning til setningsinnholdet (positiv, negativ, usikker, sikker osv.)
Eksempler: dessverre, heldigvis, kanskje, neppe, nok, også, sikkert, vel, visst…

Setningsadverbialer plasseres som regel i midtfeltet – rett etter det finitte (bøyde) verbet:
Norge fikk dessverre null poeng.
Hun finner sikkert en ny jobb.

Måtes-, steds- og tidsadverbial

Eksempler:
Adverb: bra, fort, hjem, oppe, tidlig, lenge.
Preposisjonsuttrykk: i full fart, på skolen, om vinteren…

Plasseres vanligvis til slutt i setningen.
Han løste oppgaven slik.
Han kjøpte kjøtt i Sverige.
Han spiller gitar hver helg.

Flere adverbialer

Hvis det er flere adverbialer i en setning, plasseres ofte det adverbialet som er nærmest knyttet til verbet, først.

Han spilte fotball [sammen med kamerater] [i parken] [hver lørdag]. (Her er «fotballspilling sammen med kamerater» en aktivitet som ses på som en enhet.)

Et annet prinsipp er at lette adverbialer (få/korte ord) gjerne kommer foran tunge (mange/lange ord). Men dette er ingen absolutt regel.

Den vanligste rekkefølgen på norsk er: måte – sted – tid – årsak
Han gikk [sakte] [forbi huset hennes] [i går] [fordi han ville se om hun var hjemme]

Adverbial i forfeltet

Mange adverbialer kan også settes fremst i setningen hvis man vil gi dem fokus. Man må da huske på å justere ordstillingen i henhold til V2-regelen, slik at det finitte verbet kommer på andre plass.

I morgen kommer Johanne på besøk. (Ekstra fokus på tidsadverbialet)
På loftet ligger det en stor koffert. (Ekstra fokus på stedsadverbialet)

Annonser

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.