Konjunksjoner – introduksjon

Konjunksjoner er ord som binder sammen setninger (eller ord/fraser) på samme nivå. Dette kalles sideordning. Strukturen er:

Hovedsetning – konjunksjon – hovedsetning

For eksempel: Jeg liker sjakk, men kona mi synes det er kjedelig.

Konjunksjoner påvirker ikke ordstillingen; verbal, adverbial og andre setningsledd skal ikke flyttes fra sin normale posisjon i setninger med konjunksjoner.

Vi har ca. 10 konjunsjoner på norsk. De 5 vanligste er: og, men, for, så, eller. I tillegg har vi de doble konjunksjonene både og, enten eller og verken eller. Vi kan også regne med småordene samt, pluss og et til konjunksjonene.

Det skal normalt være komma foran setninger som innledes av konjunksjoner.
Jeg fryser, så jeg går inn i hytta. Vil du ha torsk, eller foretrekker du laks?

OG
Og
er den vanligste konjunksjonen, og trenger vel ingen nærmere forklaring. Men husk å ikke blande sammen med infinitivsmerket å. Å er en subjunksjon som bare står foran infinitiver. Og bruker vi når vi binder ting sammen.
Jeg liker å fiske, og broren min har den samme interessen.

MEN
Men brukes når vi har en kontrast:
Per elsker å spille fiolin, men han er ikke så flink.

ELLER
Eller bruker vi når vi har alternativer:
Tar du toget, eller kjører du egen bil?

FOR
For brukes for å uttrykke årsak (betyr det samme som subjunksjonen fordi):
Martin er flink i spansk, for han har bodd i Spania i flere år.


brukes for å uttrykke konsekvens (betyr «derfor»; engelsk so)
Maria har vondt i ei tann, hun må til tannlegen.

BÅDE
Både har vi i uttrykket både … og.
Vi bruker både og når vi nevner to eller flere ting («dette og dette»).
Hun har studert både biologi, fysikk og kjemi.

Pass på å ikke blande sammen med begge, som vi bruker sammen med et fellesbegrep: Både Helena og Rita = begge jentene.

ENTEN
Enten har vi i utrykket enten eller, som vi bruker når vi har alternativer vi må velge mellom. Det betyr «dette eller dette, men ikke begge». Engelsk: either or.
Vi skal spise enten poteter eller ris (altså ikke begge deler).

VERKEN
Verken har vi i uttrykket verken eller, som betyr det samme som både og, men i negativ forstand. Det betyr «ikke dette og ikke dette». Engelsk: neither nor.
Tina spiller verken piano eller gitar (altså ingen av delene).

SAMT
Samt betyr «sammen med, i tillegg til» og brukes omtrent på samme måte som og. Det er et formelt ord som brukes en del i skrift, men lite i muntlig språk. Det ligner på engelsk «as well as». En vanlig bruk av samt er når vi har mange ledd, hvorav det siste skiller seg litt fra de andre:
Vi skal selge 10 skjorter, 5 jakker og 3 bukser, samt en gammel koffert.

PLUSS
Pluss brukes i regnestykker (5 pluss 5 er lik 10), men kan også brukes som alternativ til og/samt.
Vi har ansatt 3 snekkere og 5 malere pluss en ny regnskapssjef.

ET
Et er et latinsk lånord som betyr «og». Det skrives ofte & og brukes i en del uttrykk.
Et cetera (= og så videre)
Et alias (= med flere)
Pro et contra (for og mot)
Donald Duck & co.
I firmanavn: Albertsen & co

Her er noen oppgaver med konjunksjoner.

Reklame

Legg inn en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s