Subjunksjoner – introduksjon

En subjunksjon er et «bindeord» som innleder en leddsetning. Subjunksjonen viser relasjonen mellom hovedsetningen og leddsetningen. Denne relasjonen kan handle om tid, årsak, konsekvens, kontrast, betingelse osv.

Strukturen er som regel slik: Hovedsetning [subjunksjon leddsetning]

Jeg blir sint [hvis dere roter på kjøkkenet]

Men subjunksjonen/leddsetningen kan også komme først:
Hvis dere roter på kjøkkenet, blir jeg sint.

Her er hvis subjunksjon i leddsetningen hvis dere roter på kjøkkenet. Den angir at det er en betingelsesrelasjon (kondisjonal relasjon) mellom de to setningene. Hvis det ene skjer, så skjer det andre …

Legg merke til at det som regel kommer et subjekt (ikke verb!) etter subjunksjoner.
Hvis du kommer … (Ikke: hvis kommer du …)

De fleste subjunksjoner består av ett ord: at, om, mens, når, da, siden … Men vi har også sammensatte subjunksjoner, altså uttrykk som består av to eller flere ord: selv om, slik at, for at, med mindre …

Subjunksjoner for beskrivelse

Som, der
Jeg kjenner en mann som bor i Spania.
Det er mye bråk i byen der han bor.

Som kan utelates hvis det viser til objektet:
Jeg kjenner mannen (som) du forteller om.
(Forklaring: du = subjekt, mannen/som = objekt)

Subjunksjoner for betingelse (kondisjonalt)

Hvis, dersom, i tilfelle, med mindre
Hvis/dersom du spiser mindre sukker, vil du gå ned i vekt.
(Dersom er synonym til hvis.)

I tilfelle = in case

Med mindre betyr «hvis ikke» (engelsk: unless)
Jeg skal på jobb i morgen med mindre jeg blir syk.

Subjunksjoner for hensikt («purpose»)

For at, slik at, så
(engelsk: so that)
Ta på deg en genser du ikke blir forkjølet.
Han spiste svisker slik/for at magen skulle fungere godt.

Subjunksjoner for motsetning (kontrast)

Enda, selv om
Jonas kan skrive selv om han bare er 4 år.
Maria kan lese enda hun bare er 5 år.

Subjunksjoner for usikkerhet

Om, hvorvidt (engelsk: if, whether)
Jeg er usikker på om han har gjort leksene sine.
Jeg vet ikke om vi får lov til dette.

Hvorvidt han kommer i morgen, er uklart.

Legg merke til at vi ikke kan bruke hvis i slike setninger.
Jeg er usikker på hvis han kommer*

Les mer om forskjellen mellom om og hvis her.

Subjunksjoner for tid

Da, før, idet, (inn)til, mens, når, siden, så lenge, så snart

Husk at vi bruker da om fortid og når om nåtid. Mer om da/når her.

Idet bruker vi om noe som skjer «i samme øyeblikk».
Idet han kom frem til hytta, så han en bjørn.

Siden står ofte sammen med perfektum:
Robert har vært deprimert siden kona reiste fra ham.

Så lenge = as long as
Så snart = as soon as

Subjunksjoner for utsagn («statements»)

At
Brukes i fortellende setninger:
Jeg vet at du jobber på fabrikk.

At
kan ofte utelates:
Jeg tror (at) han har tre barn.

Subjunksjoner for årsak

Ettersom, fordi, siden
Ettersom/siden du er nordmann, kan du sikkert gå på ski.

Disse ordene er nesten synonyme, men fordi handler om direkte årsaker (engelsk: because). Siden/ettersom refererer til «bredere» årsaker (engelsk: as). Men som oftest kan disse brukes om hverandre uten stor betydningsforskjell.

Spørreord som subjunksjoner

Hvem, hva (slags), hvor, når, hvordan, hvorfor, hvilken

Alle spørreordene kan brukes som subjunksjoner. Husk at vi må sette inn som hvis hvem/hva/hvilken er subjekt:

Jeg vet ikke hvem som kommer.
Men: Jeg vet ikke hvem du snakker med.

I den siste setningen er «hvem» objekt («du» er subjekt).

Merk også slike uttrykk: Hvor mye, hvor ofte, hvor lenge osv.
Jeg vet ikke hvor høy han er.

Noen uttrykk som fungerer som subjunksjoner

Etter at
Til tross for at
På grunn av at = i og med at

Legg merke til at disse er preposisjoner + at.

På grunn av regn (preposisjon)
På grunn av at det regner (subjunksjon)

Reklame

Legg inn en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s