Oppgave rettskriving

Her kommer noen øvelser som handler om rettskriving. Oppgavene dreier seg spesielt om sammensetninger, skriving av navn og uregelmessige bøyingsmønstre.