Diskusjonstema til norskprøven

Arbeidsliv

Burde alle ungdommer ha en deltidsjobb?
Burde folk over 70 år få mulighet til å jobbe?
Bør arbeidsgivere legge mest vekt på utdanning eller erfaring ved ansettelser?
Bør utenlandske ansatte få tilbud om gratis norskkurs?
Bør arbeidstakere som har engelsk som arbeidsspråk, lære norsk?
Bør det innføres 6 timers arbeidsdag?
Bør folk få mulighet til å trene på jobben?
Bør folk pensjonere seg tidlig for å slippe frem de unge i arbeidslivet?
Bør man gå på jobb selv om man er litt syk?
Bør vi beholde ordningen med 100 % lønn under sykdom?
Er det best å ansette unge eller eldre arbeidstakere?
Er det viktig å ha pause på jobb?
Er det viktig å like jobben sin, eller er lønna viktigst?
Er videreutdanning nødvendig hvis man har fast jobb?
Har du vært på jobbintervju i Norge og i hjemlandet? Var det noen forskjell?
Hva innebærer et godt arbeidsmiljø?
Hva bør en CV inneholde?
Hva er fordelene og ulempene med hjemmekontor?
Hva har du jobbet som tidligere?
Hva kan gjøres for å redusere sykefraværet på jobben?
Hva kan være grunnen til at noen er borte fra jobben selv om de ikke er syke?
Hva kjennetegner en god ansatt?
Hva kjennetegner en god leder?
Hva menes med taushetsplikt, og hvorfor er det viktig?
Hva synes du om at folk over 60 år får en ekstra ferieuke?
Hvilke jobbmuligheter finnes for deg i Norge?
Hvilke yrkesgrupper er de viktigste i samfunnet?
Hvilken erfaring har du med HMS på norske arbeidsplasser?
Hvilket nivå i norsk bør kreves for å jobbe i Norge?
Hvordan er din nåværende jobb sammenlignet med din tidligere jobb?
Hvordan kan man være en god kollega?
Hvordan kan vi tilrettelegge for at eldre skal stå så lenge som mulig i jobben?
I hvilke yrker tror du det vil bli økt behov for arbeidskraft i framtida?
Kan du fortelle om en gang du søkte jobb?

Familie

Bør alle barn gå i barnehage?
Bør barn få mest mulig frihet, eller bør man sette strenge grenser?
Er barn i dag for lite aktive?
Er dataspill positivt eller negativt for barns utvikling?
Er det en god ordning at deler av fødselspermisjonen er forbeholdt barnets far?
Er det greit å få barn om man bare er samboer og ikke gift?
Er det nødvendig med aldersgrense på filmer og dataspill?
Er det ok å gifte seg på nytt etter en skilsmisse?
Er det viktig at barn blir kjent med barn fra andre land?
Hva er best, være samboer eller gift?
Hva er det beste og verste med å være voksen?
Hva er det viktigste man kan lære barna sine?
Hva er fordelene og ulempene med å være gift?
Hva er god barneoppdragelse?
Hva er passelig alder for å flytte hjemmefra?
Hva er viktig for en god barndom?
Hva kan foreldre gjøre for å aktivisere barna sine?
Hva kan unge og eldre lære av hverandre?
Hva mener du om tidlig barnehagestart (1 år)?
Hva synes du om at mange barn i Norge får ukepenger?
Hvilke familietyper vet du om, og kan du sammenligne dem?
Hvilke hensyn bør man ta når man er på besøk hos sine foreldre?
Hvilke verdier bør foreldre lære barna sine?
Hvordan bør foreldre sette grenser for barna sine?
Hvordan kan man lære barn nettvett?
Hvordan kan man unngå at barn sitter for mye?
Hvordan tror du barn påvirkes av dataspill?
Kan barn lære det de skal, gjennom lek?

Helse

Burde all helsebehandling i Norge være gratis?
Burde man reise mindre pga. pandemien?
Er det bra at helsesøster ringer foreldrene dersom barna er overvektige?
Er det nødvendig med god helse for å være lykkelig?
Er det viktig å være nærme naturen for å ha et godt liv?
Er norsk mat sunnere eller usunnere enn maten i hjemlandet ditt?
Hva er et lykkelig liv for deg?
Hva er farene ved et stillesittende liv, og hvordan kan det unngås?
Hva er god eldreomsorg?
Hva har vi lært av perioden med korona?
Hva kan man gjøre for å unngå stress?
Hva tenker du om plastisk kirurgi?
Hva trenger man for å ha et godt liv?
Hvordan har korona påvirket menneskers sosiale liv?
Må man være frisk for å ha et godt og lykkelig liv?
Synes du folk bør slutte å håndhilse på og klemme hverandre på grunn av koronaviruset?

Innvandring

Blir innvandrere diskriminert i Norge?
Burde det være en plikt for innvandrere å lære norsk?
Burde det være obligatoriske norskprøver for alle som vil arbeide i Norge?
Bør alle innvandrere lære seg norsk?
Bør innvandrerbarn lære morsmålet sitt?
Bør innvandrere kvoteres inn i stillinger i det offentlige?
Bør innvandrere prøve norsk mat?
Bør innvandrere prøve å bli mest mulig norske?
Er det lett for innvandrere å få jobb i Norge?
Er det vanskeligere for innvandrere å få jobb enn for andre?
Er norsk pass nok for å føle seg som nordmann?
Hva er fordelene og ulempene ved å bo i et flerkulturelt samfunn?
Hva synes du om at noen får gratis norskkurs og andre må betale?
Hva synes du om norsk innvandringspolitikk?
Hvilke utfordringer er forbundet med å kommunisere med utlendinger?
Hvorfor tror du at noen nordmenn har lite kontakt med innvandrere?
Skyldes den høye arbeidsledigheten blant innvandrere manglende norskferdigheter eller diskriminering?

Kjønnsroller

Er det et problem at så få menn jobber innen undervisning og helse?
Er det viktig at det er omtrent like mange kvinnelige som mannlige politikere?
Er kvinner bedre ledere enn menn?
Hva kan være grunnen til at det er så få kvinnelige toppledere i næringslivet?
Hvordan er kjønnsrollene i hjemlandet ditt sammenliknet med i Norge?
Passer alle yrker like godt for begge kjønn?
På hvilken måte har kjønnsrollene endret seg de siste tiårene?
Synes du det er full likestilling mellom kjønnene i Norge?

Kultur

Hva er typisk for norsk kultur?
Hva gjør du på fritida?
Hva liker du med norsk kultur?
Hva liker du å gjøre sammen med venner?
Hvordan er kulturtilbudet der du bor?
Hvordan er en typisk nordmann?
Hvorfor tror du nordmenn så ofte pusser opp boligene sine?

Media

Er det nødvendig med sensur av media?
Er det viktig å følge med på nyhetene?
Er Facebook og andre sosiale medier en god kanal for nyheter?
Hva betyr ytringsfrihet for deg?
Hva bruker du internett til?
Hva bør det være forbudt å skrive på nett?
Hva er bra/dårlig med sosiale medier?
Hva er fordelene og ulempene ved at samfunnet er blitt digitalisert?
Hva menes med falske nyheter?
Hvilke kilder bruker du til informasjon om hva som skjer i samfunnet?
Hvilke sosiale medier bruker du?
Hvordan bruker du sosiale medier?
Hvordan kan man praktisere nettvett?
Legger du ut mange bilder i sosiale medier? Hvilke reaksjoner får du?
Synes du politikere bør være aktive på sosiale medier?

Miljø

Bør drivstoff bli dyrere for å verne miljøet?
Bør man fly mindre for å spare miljøet?
Bør vi gå fullstendig over fra fossil energi til fornybar energi?
Bør vi spise mindre kjøtt for å spare miljøet?
Hva kan man gjøre for å ta vare på miljøet?
Hvordan kildesorterer du?
Hvordan påvirker transport/trafikk miljøet?
Hvordan tar du vare på miljøet?
På hvilken måte er naturen viktig for den som bor i byen?

Privatliv og psykologi

Bør man alltid si hva man mener?
Bør man si ifra hvis man føler seg dårlig behandlet?
Bør venner alltid hjelpe hverandre?
Er det bra for barn å lære flere språk?
Er folk for opptatt av utseendet i våre dager?
Er folk mer ensomme i store byer enn på små steder?
Hva er de viktigste forutsetningene for et godt vennskap?
Hva er fordelene og ulempene med å bo sammen med andre?
Hva kan man gjøre for å være en god nabo?
Hva pleier du å gjøre på kveldstid?
Hvilken boligtype liker du best og hvorfor?
Hvilken periode i livet er best (barndom, ungdom, voksenliv eller alderdom)?
Hvor er det best å bo, i byen eller på landet?
Hvordan er hjembyen din sammenlignet med byen du bor i nå?
Hvordan kan man være en god venn?
Hvordan kan vi skape sunne kroppsidealer blant unge?

Samfunn og politikk

Bør myndighetene kontrollere all informasjon på nettet?
Bør Norge avskaffe monarkiet?
Burde småbarnsforeldre få ekstra ferie?
Er det bedre å reise kollektivt enn å bruke bil?
Er det greit å reise under en pandemi?
Er det nødvendig å snakke flytende norsk for å ha en jobb i Norge?
Er livet i Norge for fritt?
Er Norge et godt land for eldre?
Er det riktig å stenge ned samfunnet under en pandemi?
Er det staten som skal bestemme hvilke vaksiner man skal ta?
Har alle like muligheter til et godt liv i Norge?
Har Norge et velfungerende demokrati?
Hva bør være aldersgrensen for å kjøpe alkohol?
Hva er bra og dårlig med velferdsstaten?
Hva legger du begrepet trosfrihet?
Hva menes med et velferdssamfunn?
Hva synes du om 18-års aldersgrense for å kjøpe tobakk?
Hva synes du om at kristendommen stadig mister betydning i Norge?
Hva synes du om at vi har et vinmonopol i Norge?
Hva synes du om sukkeravgift?
Hvilken høytid synes du er viktigst?
Hvilke oppgaver synes du staten skal ha ansvar for?
Hvilken styreform mener du er best for et land?
Hvilke transportmidler er det best å bruke?
Hvis du hadde makt, hva ville du endre i samfunnet?
Hvordan er det sosiale livet på små steder sammenlignet med i store byer?
Hva synes du om kollektivtransporten i Norge?
Hva synes du om boligmarkedet i Norge?
Hva synes du om klimaet i Norge?
Synes du kongehuset burde hatt politisk makt?
Tror du det er bedre service i butikker nå enn før i tida?

Utdanning

Blir det noen gang for sent å ta utdanning?
Burde alle få gratis skolelunsj?
Burde alle lære seg engelsk?
Bør barn gå klasser om igjen hvis de har for dårlige resultater?
Bør barn lære å skrive for hånd på skolen?
Bør foreldre hjelpe barna sine med lekser?
Bør man hjelpe barna med lekser?
Bør man innføre skoleuniform i Norge?
Bør man ta mer utdanning selv om man har fast jobb?
Er det best å gå på en liten eller stor skole?
Er det nødvendig å ta mer utdanning hvis man allerede har fått jobb?
Er det viktig å gi barna mulighet til å leke på skolen?
Fra hvilken alder bør elever få karakterer i skolen?
Hva er bra og dårlig med det norske utdanningssystemet?
Hva er de største forskjellene på skolesystemet i Norge og hjemlandet ditt?
Hva er fordeler og ulemper ved å studere i utlandet?
Hva synes du om at høyere utdanning er gratis i Norge?
Hva synes du om privatskoler?
Hvem bør betale for omskolering? Studenten, arbeidsplassen eller samfunnet?
Hvordan kan skolen og hjemmet samarbeide på en god måte?
Hvordan tror du foreldrenes utdanningsnivå påvirker barna?

Økonomi

Burde rike folk betale mer skatt?
Bør alle voksne mennesker betale skatt, eller er det noen som bør slippe?
Bør det bli forbudt med forbrukslån?
Bør oljeformuen deles ut til folket?
Bør vi slutte med kontanter og kun bruke kort?
Er det best å eie eller leie bolig?
Er det billigere å bo på landet enn i byen?
Er det nødvendig med mye penger for å ha et godt liv?
Er det rettferdig at noen personer tjener mer enn andre?
Hva bruker du mest penger på?
Hva er fordelene og ulempene med å handle på nettet?
Hva er problemet med svart arbeid?
Hva synes du om at noen tjener mer enn andre?
Hva synes du om at Norge investerer store deler av oljepengene i utlandet?
Hva synes du om prisnivået i Norge?
Hvor er det best å handle, på Internett eller i en vanlig butikk?
Hvor pleier du å kjøpe mat?
Hvordan kan man oppnå en trygg og god personlig økonomi?
Hvordan skal Norge tjene (nok) penger hvis det blir slutt på olje og gass?
Sløser vi med penger i Norge?
Trenger man mye penger for å leve godt?


Reklame

Legg inn en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s